Управа Фундації

Голова: Іван Сухорончак

Заступник Голови: Ганна Капанайко

Рада Фуундації:

Голова Ради: Юрій Гаврилюк

Члени Ради: Арета Федак

                    Зиновія Падух

                    Андрій Полянській

                    Олександр Сухорончак

Ціллю фонду є:

охорона пам'яток матеріяльної і нематеріяльної культури, культурного краєвиду, навколишнього середовища, що є спільною спадщиною національних і етнічних меншин, які проживали і проживають у Східній і Південно-східній Польщі, особливо східньо-слов'янської і східньо-християнської спащини, а саме:
1. Догляд за історичними храмами, цвинтарями і об'єктами малої сакральної архітектури.
2. Догляд за пам'ятками світської архітектури, що пов'язані з історією і культурою національних і етнічних меншин.
3. Догляд за пам'ятками, такими як пам'ятки друку, літератури, періодичних видань, живопису та скульптури, музики, історичного костюму.
4. Збереження нематеріальної культурної спадщини, а саме, звичаїв, усних переказів, знаннь і пов'язаних з ними предметів культурного простору.
Ціллю фонду є:
охорона пам'яток матеріяльної і нематеріяльної культури, культурного краєвиду, навколишнього середовища, що є спільною спадщиною національних і етнічних меншин, які проживали і проживають у Східній і Південно-східній Польщі, особливо східньо-слов'янської і східньо-християнської спащини, а саме:
1. Догляд за історичними храмами, цвинтарями і об'єктами малої сакральної архітектури.
2. Догляд за пам'ятками світської архітектури, що пов'язані з історією і культурою національних і етнічних меншин.
3. Догляд за пам'ятками, такими як пам'ятки друку, літератури, періодичних видань, живопису та скульптури, музики, історичного костюму.
4. Збереження нематеріальної культурної спадщини, а саме, звичаїв, усних переказів, знаннь і пов'язаних з ними предметів культурного простору.
5. Заохочення, підтримка, ініціювання та проведення культурних заходів, беручи до уваги унікальні зразки східньо-слов'янської і східньо-християнської культури.
6. Заохочення, підтримка й ініціювання та проведення заходів щодо популярних і наукових досліджень, що представляють собою внесок національних та етнічних меншин в культурну спадщину Польщі.
7. Заохочення, підтримка та ініціювання та проведення заходів щодо збереження самобутності національних та етнічних меншин Східньої і Південно-східньої Польщі.