W Maju 2014 roku wykonano prace porządkowe i remontowe na cmetarzach greckokatolickich w Regietowie i w Skwirtnym. Prace wykonywali wolontariusze Stowarzyszenia Magurycz pod fachowym kierownictwem prezesa stowarzyszenia Pana Szymona Modrzejewskiego. Prace te finansowała Fundacja Nadsanie wraz z prywatnymi sponsorami i we współpracy z prawosławną parafią w Gładyszowie, Urzędem Gminy w Uściu Gorlickim, sołectwem w Regietowie oraz z mieszkańcami Regietowa i Skwirtnego. 

W pracach brali także udział wolontariusze Fundacji Nadsanie.