Prezentacja efektów prac wykonanych na cmentarzu greckokatolickim w Łówczy  polegających na uporządkowaniu terenu cmentarza, oczyszczaniu i odnawianiu kamiennych krzyży nagrobnych.

Prace wykonywali wolontariusze Stowarzyszenia Magurycz pod kierownictwem prezesa Szymona Modrzejewskiego i wolontariusze Fundacji Nadsanie. 

 

Finansowanie: Fundacja Nadsanie 

Partnerzy: Stowarzyszenie Magurycz.

                Urząd Gminy i Miasta Narol 

                Szkoła Podstawowa w Łówczy               

                Sołectwo Łówcza

                Koło Gospodyń Wiejskich w Łówczy

Zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków w Przemyślu nr UOZ-1.5149.23.2011 z dnia 09 Maja 2011r.