Umieszczone poniżej galerie przedstawiają efekty prac remontowych na cmentarzach greckokatolickich w Żukowie i Łówczy, przeprowadzone w latach 2006 - 2011 przez inicjatorów powstania fundacji

MAJ 2008. ŻUKÓW (woj. podkarpackie, pow. lubaczowski), cmentarz greckokatolicki.

Prezentacja efektów prac wykonanych na cmentarzu greckokatolickim w Żukowie (obecnie w granicach administracyjnych Kowalówki)  polegających na uporządkowaniu terenu cmentarza, oczyszczaniu i odnawianiu kamiennych krzyży nagrobnych.

Poddano renowacji 39 krzyży, w tym 30 odnowiono w pełni.

Podstawa prawna: decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków w Przemyślu Nr SOZ-1-4159/36/2001 z dnia  31 lipca 2001r.

Inicjatorzy: Grzegorz i Andrzej Kobak.

Sponsorzy: parafia greckokatolicka w Lubaczowie (proboszcz ks. Jan Tarapacki) oraz byli mieszkańcy Żukowa i ich potomkowie.

Wykonawca: Stowarzyszenie Magurycz.

 

 fot: z Archiwum Magurycza

WRZESIEŃ 2009-MAJ 2010. ŻUKÓW, cmentarz greckokatolicki.

Wykonano prace konserwatorsko-restauratorskie trzech bardzo zniszczonych krzyży nagrobnych z 1866, 1903 i 1910 roku. 

Podstawa prawna: Decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków w Przemyślu Nr UOZ-1-4159/80/2009 z dnia  30 września 2009r.

Inicjator i sponsor: Andrzej Kobak

Wykonawca: konserwator dzieł sztuki mgr Edward Haluch, pracownia konserwatorska w Gorlicach wojew. małopolskie.

 

Foto: Edward Haluch

        Andrzej Kobak.

PAŹDZIERNIK 2011. ŻUKÓW cmentarz greckokatolicki.

Poniżej  prezentacja konserwacji czterech krzyży nagrobnych.

Podstawa: decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

1) UOZ-1-4159/80/2009 z 2009 roku

2) UOZ-1-4159/88/10 z 2010 roku.

Inicjator i sponsor: Andrzej Kobak 

Wykonawca: Pan Szymon Modrzejewski, prezes Stowarzyszenia Magurycz.

 

 

 

 

Nagrobek Józefa Baczyńskiego - 1922r.

1. Nagrobek z czerwonego piaskowca wykonany w warsztacie kamieniarskim w Samborze.

Jest datowany na rok 1922 . Upamiętnia miejsce spoczynku Józefa Baczyńskiego, syna proboszcza parafii greckokatolickiej w Żukowie. 

Na cokole napis w języku ukraińskim:

 

Йосиф

Бачиньскій

син містцевого пароха

жертва війни

* 6/9 1895  + 9/8 1922
Вічная Пам'ять

 

 

Józef

Baczyński

syn miejscowego proboszcza

ofiara wojny

*6/9 1895  +9/8 1922

 

Narobek ks. Onufrija Kotowycza- 1 poł. XIXw.

2. Nagrobek o bardzo zniszczonym napisie.

Prawdopodobnie jest to krzyż nagrobny  ks. Onufrija Kotowycza, będącego proboszczem żukowskim w latach 40-tych XIX wieku. 

 

fot. Archiwum Magurycza

      Andrzej Kobak

Krzyż gromadzki

3. Tzw krzyż gromadzki, z brakującym zwieńczeniem.

Zachował sie napis będący fragmentem troparionu i kondakionu na Święto Podwyższenia Krzyża Świętego i data 1874r.

 

 " Isuse Synu Bozyj Pomyluj nas.  
Wozniesijsja  na Krest  woljeju
tezoimenitomu twojemu nowomu  żitelstwu 
szczedroty twoja daruj 
Chryste Boże. 
1874."  

 "Ісусе Сину Божий помилуй нас

Вознесійся на Крест волею

тезоіменітому твоєму новому жітельству

щедроти твоя даруй  

Христе Боже

1874."

 

 

 

 

 

fot. Archiwum Magurycza

      Andrzej Kobak

4. Krzyż nagrobny z 1926 roku

 

fot. Archiwum Magurycza

      Andrzej Kobak