CZERWIEC 2011. ŁÓWCZA (wojew. podkarpackie, pow. lubaczowski) . PRACE REMONTOWE NA PRZYCERKIEWNYM CMENTARZU GREKOKATOLICKIM.

Na zdjęciach prezentowanych poniżej widoczne sa dwa krzyże nagrobne odnalezione  na terenie cmentarza przycerkiewnego w Łówczy.

 

Inicjator: Jan Suchorończak.

Sponsorzy: Jan Suchorończak, Aleksander Suchorończak, Anna Kapanajko

Wykonawca: Szymon Modrzejewski, prezes Stowarzyszenia Magurycz.  

 

fot. 1-5. Krzyż z 1859 r. z datą 1859r. na mogile syna miejscowego proboszcza greckokatolickiego Konstantego Stecuły: "Konstantyn Stecuła syn parocha rus'koho v Lovczy". 

 

fot. 6-8. Krzyż bez napisu o formie charakterystycznej dla krzyży znacznie starszych - prawdopodobnie z przełomu XVII i XVIII wieku.

 

fot.9. Widok na dwa w/w krzyże po renowacji i ustawieniu.

(a.k.)

 

fot. Nazar Suchorończak

 

wrzesień 2010 - maj 2011 rok. Łówcza (woj. podkarpackie, pow. lubaczowski), cmentarz greckokatolicki.

Na zdjęciach prezentowanych poniżej widoczne są krzyże nagrobne na cmentarzu greckokatolickim parafialnym.

Na zdjeciach 2-14 widoczny jest stan po oczyszczeniu cmentarza z zakrzaczeń. Na nastepnych zdjeciach (15-20) widać  prace remontowe polegające na odnajdywaniu, oczyszczaniu, konserwacji i stawianiu kamiennych krzyży. 

 

Inicjator: Jan Suchorończak.

Sponsorzy: Jan Suchorończak, Aleksander Suchorończak, Anna Kapanajko

Wykonawca: Szymon Modrzejewski, prezes Stowarzyszenia Magurycz.  

 

fot.  A.Kobak

      A.Suchorończak

 

wrzesień 2011. Łówcza(woj. podkarpackie, powiat lubaczowski), cmentarz greckokatolicki.

Na zdjęciach prezentowanych poniżej widoczne są krzyże nagrobne na cmentarzu greckokatolickim parafialnym w Łówczy.

Widoczne są efekty prac remontowych, będących kontynuacją działań z maja 2011r.

 

Inicjator: Jan Suchorończak.

Sponsorzy: Jan Suchorończak, Aleksander Suchorończak, Anna Kapanajko

Wykonawca: Szymon Modrzejewski, prezes Stowarzyszenia Magurycz.  

 

fot.  A.Kobak