Stowarzyszenie MAGURYCZ

 

Urząd Miasta i Gminy NAROL

 

Szkoła Podstawowa w Łówczy

 

Sołtys wsi Łówcza

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Łówczy

 

Parafia Grecko-Katolicka w Lubaczowie

 

Parafia Prawosławna w Gładyszowie

 

Sołectwo wsi Regietów